Maciej Nowicki

Lasy murem a nawet przedmurzem

Lasy nie wybudują mieszkania plus

Po zweryfikowaniu odrzucono leśną daninę wpychaną przez J.Szyszkę i K.Tomaszewskiego do projektu Mieszkanie+. Czy to skończona historia? Czy ławeczka w Parku Łazienkowskim fundowana ostatnio przez DGLP wystarczy?

Czytaj dalej

Plądrowanie w Puszczy Białowieskiej na kartach księgi Simony Kossak

Simona Kossak, całe swoje dorosłe życie związała z Puszczą Białowieska. Była specjalistką od ssaków mieszkających w leśnej głuszy. Postrzeganie świata zwierząt przez Simonę Kossak zostało zdeterminowane w okresie jej dzieciństwa i czasów młodości – ucieczką w świat zwierząt od problemów rodzinnych*. Jeśli nie do końca była to egzaltacja i bambinizm, to wynikało to z głębszego, niż przeciętne, poznania fizjologii i

Czytaj dalej
Logo DGLP

Pytania których nie zadam …

Gdy szewc zaczyna wydawać gazetę popularyzująca własne usługi, większość patrzy na to w sposób jednoznaczny. Mogą być różne cele takiego działania. Może chodzi o obronę przez innym szewcem? A może jednak o narzucenie użytkownikom jego butów nieprawdziwego obrazu. Szczególnie gdy mamy do czynienia z jego dominująca pozycją na rynku.
Nikt nie zaprzeczy, że organizacja Lasy Państwowe jest dominująca na rynku drewna. Ponadto działa w interesie Skarbu Państwa, czyli w … naszym?

Czytaj dalej
Kornik drukarz - ips typographus

Polska kornikiem Europy

Kornik drukarz (łac.: Ips typographus) to niewielki (4-5,5 mm długości) owad – chrząszcz. Powszechnie uważany jest za szkodnika lasu, dla ekologów natomiast jest to organizm kluczowy lasu (Jerzy M. Gutowski – IBL). Oto kornik Tak prezentuje się dojrzały owad. Pokryty rdzawymi włoskami, skupionej budowy umożliwiającej łatwe przemieszczanie w chodnikach pod korą świerków. Okrywy chitynowe są zakończone 4 powycinanymi ząbkami. Skrzydełka

Czytaj dalej