Staat

Lasy Państwowe w okowach LP i MŚ

Lasy Państwowe – co to takiego?

Lasy Państwowe. Czy wiemy, co to oznacza? Czy zastanawialiśmy się nad tym co państwowe, a co niepaństwowe? I co jest ważniejsze dla państwa i jego mieszkańców. Czemu, jeśli państwowe, to nie nasze?

Czytaj dalej

Hop flaszkę piwa – słów kilka o recyklingu

Recykling to ponowne wykorzystywanie raz wytworzonych rzeczy. Może być bezkosztowy, może zaś generować koszty, i stać się kolejnym przemysłem z własnym lobbingiem, generującym coraz większe koszty i coraz mniejszą skuteczność.
To tak jak z polską wersją tzw. służby zdrowia, której regularny wzrost kosztów skutkuje coraz większymi niedomaganiami.
Jaka może być tego przyczyna.

Czytaj dalej